Friday, January 20, 2017

පට්ට නින්ද

l,lÈ uyu`.È ieu;ek ndOl jQ fïjd
l,lÈ neyr ù we;s ieáhls fndajd
ie;efmk ;ekla fidhñka f.dia yuqjqjd
ksÈu; f.fjk f;la mÜgu kskaola fõjd

PdhdrEmh wef,laiekav¾ nd,iQßh

හිරු නැ‍ඟෙන රටේ පෙම් පුවතක්

හරුකි මුරකාමිගේ  'හිරු නැ‍‍ඟෙන රටේ පෙම් පුවතක්' පරිවර්තක- සිරිල් චන්ද්‍රසේකර ජපන් ලේඛක හරුකි මුරකාමිගේ 'හිරු නැ‍ඟෙන ...